Over Habion

Habion is een woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen. Als maatschappelijk belegger biedt Habion ouderen huisvesting waar ze zich thuis voelen. Verspreid over heel Nederland bezit Habion op ruim 120 locaties meer dan 12.500 wooneenheden voor ouderen; zelfstandige woningen en wooneenheden in verzorgingshuizen.

Het is onze missie om ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Extra aandacht hebben we daarbij voor de kwetsbare ouderen. Bij het beheer en in de ontwikkeling van nieuwe projecten vragen we regelmatig wat ouderen zelf willen en kunnen. Zo komen we uit op nieuwe woonvormen en tevredener wonende ouderen.

Waterfront Harderwijk - Koopmans Bouwgroep

Over Koopmans Bouwgroep

Koopmans Bouwgroep ontwikkelt, bouwt en onderhoudt gebouwen waar mensen wonen, werken, leren en hun vrije tijd doorbrengen. Daarvoor worden altijd creatieve en innovatieve oplossingen gezocht, die worden gecombineerd met gedegen vakmanschap. Wij hechten grote waarde aan een optimale samenwerking met alle verantwoordelijke partijen. Met elkaar komen we dan tot veilige, duurzame en mooie woningen en utiliteitsgebouwen waar mensen met veel plezier kunnen leven! Wellicht kent u ons van het project Waterfront waar wij partner zijn in de gebiedsontwikkeling van onder andere de woningbouw, de vernieuwde boulevard en jachthaven De Knar.

Wij kijken er naar uit om ook op de Randmeer locatie, net als op het Waterfront, een fraaie en plezierige woonomgeving te creƫren.

Over Peters & Lammerink

Peters & Lammerink architecten is een landelijk opererend architectenbureau . Het kantoor is opgericht in 1999 en gevestigd in Hengelo.

De laatste jaren zijn we voornamelijk werkzaam in de gezondheidszorg. Verpleeghuizen, complexen voor zelfstandig wonende ouderen en mensen met een handicap.

We merken dat steeds meer ouderen vereenzamen en wij willen graag een bijdrage leveren om de sociale contacten tussen ouderen te verbeteren. We zijn dan ook enthousiast over het idee van Habion om hun Liv-inn concept onderdeel te maken van ons plan.

Over Zorggroep Noord West Veluwe

Waardevolle zorg op maat bieden, dat is onze passie. Wij staan voor warme, betrokken zorg, zinvolle dagbesteding en goede huisvesting. Vanuit onze christelijke levensvisie voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaar. Onze medewerkers handelen vanuit de kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en geborgenheid. Deze kernwaarden zijn de basis van al ons handelen. Bij ons bent u in vertrouwde handen.

Bij de Zorggroep hebt u de regie over uw eigen leven, ook voor dat deel waarvoor zorg nodig is. Dat is het uitgangspunt van onze zorgvisie. Onze zorgvisie is de basis voor en rondom de zorg voor mensen en voor alles wat met kwaliteit van zorg te maken heeft.

Nieuws

31 mei
2023

Een nieuwe website

Updates over dit project vindt u voortaan op https://www.habion.nl/projecten/randmeer-harderwijk/. Deze website blijft voorlopig wel bestaan, als overzicht en archief.
> lees verder

27 okt
2022

Nieuwsbrief over tijdelijke bewoning en sloop

Deze nieuwsbrief is verspreid op 27 oktober 2022.
> lees verder

Herontwikkeling Randmeer Harderwijk
30 sep
2021

Gespreksverslagen werkgroep Randmeer

In juli 2020 zijn de plannen voor de locatie-ontwikkeling Randmeer bekendgemaakt. Daarop zijn veel reacties binnengekomen. Inmiddels zijn de samenwerkende partijen samen met de gemeente Harderwijk al geruime tijd in gesprek met omwonenden. Die gesprekken hebben geresulteerd in de vorming van een werkgroep. In deze werkgroep wordt opnieuw naar het voorliggende plan gekeken, om het daar waar mogelijk te verbeteren. Uiteraard zoveel mogelijk in lijn met de wens van omwonenden. Initiatiefnemer Habion en de gemeente gaan hier bestuurlijk mee akkoord. Habion en Koopmans gaan daarbij een inspanningsverplichting aan om in onderling overleg met de werkgroep te onderzoeken of de bezwaren zijn weg te nemen. Een en ander heeft geleid tot een 'ruimtelijke analyse en uitgangspunten - herontwikkeling Randmeer'. Hiermee heeft het college van B&W van Harderwijk ingestemd. Ook is ingestemd met het 'procesvoorstel om een alternatief uit te werken dat aan de uitgangspunten van de ruimtelijke analyse voldoet: de bouw van circa 165 woningen, een kwalitatief hoogwaardige parkeeroplossing en een kwalitatief hoogwaardige inrichting van de buitenruimte. Dit vormt de basis voor het verdere proces. Op 11 januari 2021 vond de 1e bijeenkomst plaats van de werkgroep Randmeer. Het doel van de werkgroep is om gezamenlijk tot breed gedragen plan te komen waar voor iedere partij voldoende draagvlak is.
> lees verder