Herontwikkeling Randmeer Harderwijk

Tijdsplanning

Vorming werkgroep bewoners, omwonenden en stakeholders

Vanaf november 2020

Van juli tot en met oktober hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden over de planvorming. Samen met de gemeente Harderwijk hebben de initiatiefnemers besloten tot het instellen van een klankbordgroep om de plannen inhoudelijk te bespreken. Kijk onder Nieuws voor de laatste updates.

Procedures

Nadat de werkgroep haar werk heeft gedaan kunnen het bestemmingsplan, de procedure en het vergunningstraject in werking worden gezet.

Voorbereidingen

Voorbereiding voor sloop bestaande bebouwing en terrein gereed maken voor nieuwbouw

Sloop

Sloop bestaande bebouwing

Start bouw

Start bouw van de nieuwbouw met een doorloop van circa 20 maanden

Op de hoogte blijven van alle vorderingen?

Er staat veel te gebeuren in Randmeer. Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van onze plannen. Schrijf uzelf in voor de nieuwsbrief dan leest u alles hierover.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuws

Herontwikkeling Randmeer Harderwijk
30 sep
2021

Gespreksverslagen werkgroep Randmeer

In juli 2020 zijn de plannen voor de locatie-ontwikkeling Randmeer bekendgemaakt. Daarop zijn veel reacties binnengekomen. Inmiddels zijn de samenwerkende partijen samen met de gemeente Harderwijk al geruime tijd in gesprek met omwonenden. Die gesprekken hebben geresulteerd in de vorming van een werkgroep. In deze werkgroep wordt opnieuw naar het voorliggende plan gekeken, om het daar waar mogelijk te verbeteren. Uiteraard zoveel mogelijk in lijn met de wens van omwonenden. Initiatiefnemer Habion en de gemeente gaan hier bestuurlijk mee akkoord. Habion en Koopmans gaan daarbij een inspanningsverplichting aan om in onderling overleg met de werkgroep te onderzoeken of de bezwaren zijn weg te nemen. Een en ander heeft geleid tot een 'ruimtelijke analyse en uitgangspunten - herontwikkeling Randmeer'. Hiermee heeft het college van B&W van Harderwijk ingestemd. Ook is ingestemd met het 'procesvoorstel om een alternatief uit te werken dat aan de uitgangspunten van de ruimtelijke analyse voldoet: de bouw van circa 165 woningen, een kwalitatief hoogwaardige parkeeroplossing en een kwalitatief hoogwaardige inrichting van de buitenruimte. Dit vormt de basis voor het verdere proces. Op 11 januari 2021 vond de 1e bijeenkomst plaats van de werkgroep Randmeer. Het doel van de werkgroep is om gezamenlijk tot breed gedragen plan te komen waar voor iedere partij voldoende draagvlak is.
> lees verder

27 aug
2021

Nieuwsbrief augustus 2021

Deze nieuwsbrief gaat over de herontwikkeling van de locatie Randmeer in Harderwijk. In deze nieuwsbrief kunt u onder andere lezen over de ontwikkelingen rondom het oude verzorgingshuis en de renovatie van Westeinde en Meerstaete.
> lees verder

04 mei
2021

Nieuwsbrief mei 2021

Periodiek versturen we vanuit het project een nieuwsbrief, met daarin de laatste updates. Afgelopen week is de meest recente nieuwsbrief verstuurd. Benieuwd naar alle informatie?
> lees verder