Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over het project Randmeer in Harderwijk. Heeft u een vraag die hier niet bij staat? U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de plannen?

In de maand juli zijn de plannen voor de locatie-ontwikkeling Randmeer bekendgemaakt. Daarop zijn veel reacties binnengekomen. Inmiddels zijn de samenwerkende partijen samen met de gemeente Harderwijk in gesprek met omwonenden. Die gesprekken hebben geresulteerd in de vorming van een klankbordgroep. Deze klankbordgroep zal de komende periode een aantal keren bij elkaar komen.

Wat betekent de vorming van de klankbordgroep voor de planning?

Er is op dit moment nog niks te zeggen over de impact van de klankbordgroep op de planning. De initiatiefnemers zijn verheugd over de vorming van de klankbordgroep. Zo kunnen omwonenden en bewoners op een gestuctureerde manier hun stem laten horen over de plannen.

Waarom nieuwbouw en geen renovatie?

Renovatie kan niet zorgen voor de gewenste aanpassingen. Daarom is nieuwbouw noodzakelijk. De nieuwe gebouwen die voor het huidige Randmeer-gebouw in de plaats komen voldoen aan de meest actuele kwaliteitseisen. Daarmee leveren ze een positieve bijdrage aan de gezondheid van de oudere doelgroep. Daarnaast komen er meer woningen op de locatie terug, zodat er nog meer ouderen op deze fantastische plek kunnen wonen.

Hoe staat het met de bewoners van het Klaverblad?

In november 2019 hebben de bewoners van het Klaverblad te horen gekregen dat hun woning wordt gesloopt. In januari 2020 zijn er met alle bewoners en hun familieleden individuele gesprekken gevoerd. Mede op basis van de wensen van de bewoners is een Sociaal Plan opgesteld, in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit (familieleden van) bewoners. Het Sociaal Plan bevat o.a. vergoedingen en dienstverlening aan huurders. Naast een verhuiskostenvergoeding, betreft dit onder andere hulp bij verhuizen en het voorkomen van dubbele huur bij verhuizing.

Hoeveel appartementen worden er gerealiseerd?

In totaal komen er 177 woningen op het terrein van Randmeer:
104 woningen in de sociale huur. Deze hebben een oppervlakte van 55 m2.
73 woningen in de vrije sector. Deze woningen hebben oppervlaktes van 65, 71 en 72 m2

Hoe zit het met parkeren?

Door deze ruimere opzet van het plan is het ook mogelijk geworden om parkeren te spreiden. Op die manier kan voor elk gebouw zo dicht mogelijk bij de entree geparkeerd worden.

Hoe is de zichtbaarheid op/van het water?

Het plan is juist zo vormgegeven dat er een meer open terrein ontstaat. Door meer ruimte tussen de panden te creƫren, ontstaat er meer zicht op het water. Vanaf de locatie, maar ook vanaf het Westeinde.

Wat houdt Liv inn precies in?

Voor meer informatie over Liv inn verwijzen we u graag naar de website: www.liv-inn.nl.

Hoe kunnen we de ontwikkelingen van de locatie volgen?

Via deze website kunt u het laatste nieuws vinden van de planvorming, maar ook tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden.

Ik heb interesse om hier te gaan wonen; wat kan ik doen?

Fijn dat u interesse heeft in een woning in Randmeer. Inschrijven voor een woning is helaas nog niet mogelijk. Dat heeft ermee te maken dat de oplevering van de woningen naar schatting pas begin 2023 plaatsvindt.
We houden u graag op de hoogte van de vorderingen. U kunt zich onderaan deze pagina inschrijven voor de nieuwsbrief. Daarin kunt u te zijner tijd lezen wanneer de inschrijving start. Wij verwachten dat dit pas over ruim 1,5 jaar het geval is.

Ik heb een goed idee; waar kan ik dit melden?

Dit kan via Koopmans Bouwgroep te Enschede randmeer@koopmans.nl of via Habion te Utrecht randmeer@habion.nl

Hoe kan ik contact opnemen bij vragen of opmerkingen?

Dit kan via Koopmans Bouwgroep te Enschede randmeer@koopmans.nl of via Habion te Utrecht randmeer@habion.nl

Zijn de plaatjes al definitief of slechts schetsontwerpen?

De plaatjes zoals u die op deze website ziet zijn schetsontwerpen. Uiteraard benaderen ze voor een hoog percentage de eindsituatie, maar zoals u weet komt er nog een inspraaktraject. Er kunnen dus nog zaken wijzigen.