Gemeente werkt mee aan herontwikkeling zorgcentrum Randmeer

Woningbouwvereniging Habion wil investeren in nieuwbouw op de locatie van zorgcentrum Randmeer. De gemeente heeft toegezegd daaraan te willen meewerken.

24 jun
2020

Zorgcentrum Randmeer aan het Westeinde is bekend als zorglocatie van de ZorgGroep Noordwest Veluwe. De nieuwe woonvoorzieningen sluiten beter aan op de huidige zorgbehoefte. De eigenaar van de complexen (Habion) wil een deel van het complex te vervangen door woningen met een woonbestemming. De woningen die er komen zijn bestemd voor mensen (ouderen) die zorgbehoeftig zijn. Zorggroep Noordwest Veluwe blijft de zorg bieden op deze locatie. Door veranderingen in de zorgsector moeten ouderen soms langer zelfstandig wonen, terwijl dat niet altijd lukt. “In de nieuwe woonvoorziening kunnen deze bewoners langer zelfstandig blijven wonen”, aldus wethouder Jeroen de Jong. “Daarbij wordt de zorg afgestemd op de zorgbehoefte en kan er intensievere zorg aan huis worden geleverd.”

Het college hecht ook waarde aan de ruimtelijk kwaliteit. Op het perceel bevinden zich verschillende complexen met zorgwoningen. “Het college wil een
beeldbepalende locatie en daarom moet er ook echt een mooi gebouw op die plek komen. Een gebouw met het zicht op het water”, volgens de wethouder. “En verder moeten we aandacht houden voor de parkeerfaciliteiten zodat het blik niet in het beeld staat”.

Meer nieuws

04 mei
2021

Nieuwsbrief mei 2021

Periodiek versturen we vanuit het project een nieuwsbrief, met daarin de laatste updates. Afgelopen week is de meest recente nieuwsbrief verstuurd. Benieuwd naar alle informatie?
> lees verder

Herontwikkeling Randmeer Harderwijk
22 jan
2021

Gespreksverslagen werkgroep Randmeer

Op 11 januari vond de 1e bijeenkomst plaats van de werkgroep Randmeer. Het doel van de werkgroep is om gezamenlijk tot breed gedragen plan te komen waar voor iedere partij voldoende draagvlak is. Dit doel wordt bereikt aan de hand van maximaal vijf bijeenkomsten met de werkgroep.
> lees verder

02 okt
2020

Laatste nieuwsbrief

Periodiek versturen we vanuit het project een nieuwsbrief, met daarin de laatste updates. Afgelopen week is de meest recente nieuwsbrief verstuurd. Benieuwd naar alle informatie?
> lees verder