Gemeente werkt mee aan herontwikkeling zorgcentrum Randmeer

Woningbouwvereniging Habion wil investeren in nieuwbouw op de locatie van zorgcentrum Randmeer. De gemeente heeft toegezegd daaraan te willen meewerken.

24 jun
2020

Zorgcentrum Randmeer aan het Westeinde is bekend als zorglocatie van de ZorgGroep Noordwest Veluwe. De nieuwe woonvoorzieningen sluiten beter aan op de huidige zorgbehoefte. De eigenaar van de complexen (Habion) wil een deel van het complex te vervangen door woningen met een woonbestemming. De woningen die er komen zijn bestemd voor mensen (ouderen) die zorgbehoeftig zijn. Zorggroep Noordwest Veluwe blijft de zorg bieden op deze locatie. Door veranderingen in de zorgsector moeten ouderen soms langer zelfstandig wonen, terwijl dat niet altijd lukt. “In de nieuwe woonvoorziening kunnen deze bewoners langer zelfstandig blijven wonen”, aldus wethouder Jeroen de Jong. “Daarbij wordt de zorg afgestemd op de zorgbehoefte en kan er intensievere zorg aan huis worden geleverd.”

Het college hecht ook waarde aan de ruimtelijk kwaliteit. Op het perceel bevinden zich verschillende complexen met zorgwoningen. “Het college wil een
beeldbepalende locatie en daarom moet er ook echt een mooi gebouw op die plek komen. Een gebouw met het zicht op het water”, volgens de wethouder. “En verder moeten we aandacht houden voor de parkeerfaciliteiten zodat het blik niet in het beeld staat”.

Meer nieuws

17 sep
2020

Nieuw op de website

We hebben vragen ontvangen over de exacte positie van de nieuwbouw ten opzichte van de bestaande bebouwing. We hebben daarom een tekening toegevoegd die goed aangeeft waar de nieuwbouw is gesitueerd.
> lees verder

05 jun
2020

Impressies Randmeer gereed

De herontwikkeling was al eerder gestart. Nu zijn er ook fraaie artist impressions die een goede indruk geven van de invulling van het terrein.
> lees verder