Gespreksverslagen werkgroep Randmeer

Op 11 januari vond de 1e bijeenkomst plaats van de werkgroep Randmeer. Het doel van de werkgroep is om gezamenlijk tot breed gedragen plan te komen waar voor iedere partij voldoende draagvlak is. Dit doel wordt bereikt aan de hand van maximaal vijf bijeenkomsten met de werkgroep.

22 jan
2021

Habion heeft voor de zomer van 2020 een plan voor nieuwbouw aan de buurt gepresenteerd. Vanwege de coronamaatregelen, is in nauw overleg met en mede op verzoek van de gemeente, besloten om de informatievoorziening niet met fysieke bijeenkomsten te doen, maar wel op een manier die het mogelijk maakt dat iedereen kan kennisnemen van de voorstellen en erop kan reageren, telefonisch of via een speciaal ingerichte website.
Om een aantal redenen, voelen omwonenden zich overvallen door de plannen. Als reactie op het plan, dat tot stand kwam in samenwerking met de gemeente en de zittende zorgorganisatie, maakten deze omwonenden hun bezwaren kenbaar aan Habion, Koopmans en de gemeente. De buurt vindt het vooral erg jammer dat er niet in een vroeger stadium afstemming is geweest. Daarbij laten omwonenden weten het inhoudelijk niet eens te zijn met delen van het ontwerp . Volgens de buurt is het voorstel onder andere erg massaal en hoog, niet passend voor de plek, is er te weinig aandacht voor groen, worden parkeerproblemen voorzien, behoeft de ontsluiting van het gebied aandacht en heeft ze vragen over de beoogde doelgroep.
Over al deze zaken gaan de initiatiefnemers graag het gesprek aan.

Bezwaren omwonenden
Habion gaf, zoals gemeld in nauw overleg met de gemeente Harderwijk, aan dat er vanwege Corona geen mogelijkheid was om in grote groepen het gesprek aan te gaan. Omdat Habion graag tegemoet kwam aan de verzoeken om nader contact is alsnog besloten om met ontwikkelpartner Koopmans met de buurt in gesprek te gaan. Zij hebben dit in juli, augustus en september 2020 door middel van een aantal kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd.
Inmiddels was ook de gemeente op de hoogte gebracht van de bezwaren Deze stelde voor om, zonder de initiatiefnemer, met de buurt in gesprek te gaan. Met als doel om een luisterend oor te bieden en de buurt naar een wenselijk vervolgproces te vragen. Het gesprek vond plaats op 7 oktober 2020. Vervolgens vond er op 19 oktober 2020 een vervolggesprek plaats waar ook Habion, Koopmans en de Zorggroep bij aanwezig waren.

Werkgroep
Om de buurt bij het vervolgproces te betrekken is voorgesteld om dit te doen met een werkgroep. In deze werkgroep wordt op onderdelen opnieuw naar het voorliggende plan gekeken, om en het daar waar mogelijk te verbeteren. Uiteraard zoveel mogelijk in lijn met de wens van omwonenden. Habion en Koopmans gaan daarbij een inspanningsverplichting aan om in onderling overleg met de werkgroep te onderzoeken of de bezwaren zijn weg te nemen. Het gevolg is dat de lopende bestemmingsplanprocedure voorlopig ‘on hold’ wordt gezet. Met een vervolggesprek op 14 december 2020 zijn afspraken gemaakt voor de aankomende werkgroep die begin 2021 aan de slag gaat.

Het doel van de werkgroep is om gezamenlijk tot breed gedragen plan te komen waar voor iedere partij voldoende draagvlak is. Dit doel wordt bereikt aan de hand van maximaal vijf bijeenkomsten met de werkgroep.

Bijeenkomsten werkgroep
Hieronder de gespreksverslagen van alle bijeenkomsten van de werkgroep Randmeer.

Verslag overleg Randmeer 14 december 2020

Verslag 1e werkgroep Randmeer 11 januari 2021

Verslag werkgroep 2 Randmeer 8 februari 2021

Verslag werkgroep 3 Randmeer 22 februari 2021_

Verslag werkgroep Randmeer 22 maart 2021

Verslag werkgroep Randmeer 26 april 2021

Bijlagen:
Alternatieve ontsluiting Randmeer
Parkeerstudie Randmeer
Randmeer Studie toren

Meer nieuws

04 mei
2021

Nieuwsbrief mei 2021

Periodiek versturen we vanuit het project een nieuwsbrief, met daarin de laatste updates. Afgelopen week is de meest recente nieuwsbrief verstuurd. Benieuwd naar alle informatie?
> lees verder

02 okt
2020

Laatste nieuwsbrief

Periodiek versturen we vanuit het project een nieuwsbrief, met daarin de laatste updates. Afgelopen week is de meest recente nieuwsbrief verstuurd. Benieuwd naar alle informatie?
> lees verder

17 sep
2020

Nieuw op de website

We hebben vragen ontvangen over de exacte positie van de nieuwbouw ten opzichte van de bestaande bebouwing. We hebben daarom een tekening toegevoegd die goed aangeeft waar de nieuwbouw is gesitueerd.
> lees verder